44- Chiharu Shiota Carrying Memory ring

Chiharu Shiota Carrying Memory ring